Sep 21, 2019   1:33 p.m. Matúš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Legal protection of computer programs
Written by (author): Ing. Martin Čertek
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: JUDr. Iveta Dekýšová, PhD.
Opponent:Mgr. Jakub Breier, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Právna ochrana počítačových programov
Summary:Rozvoj informačných technológií prináša so sebou potrebu právnej ochrany vytvorených diel. Počítačový program ako dielo jeho autora je chránené Autorským zákonom spolu s ďalšími zákonmi, ktoré sa dotýkajú autorských práv. Práca sa zameriava na analýzu právnych predpisov v oblasti ochrany počítačového programu. Sústreďuje sa na dielo vytvorené v rámci zamestnaneckého a školského pomeru. Skúma súčasný stav a analyzuje potenciálne problémy, ktoré môžu pri takejto forme tvorby počítačového programu vznikať. Práca predkladá aj možné riešenie ochrany počítačového programu v širšom kontexte pohľadu na iné právne predpisy poskytujúce možnosti právnej ochrany diela. S prihliadnutím na požadovanú funkcionalitu hodnotí možné riešenia e-learningových systémov a predkladá návrh riešenia e-learningového systému pre aplikovanie výučby o právnej ochrane počítačového programu. Výstupom práce je e-learningové riešenie umožňujúce vzdelávanie v opísanej oblasti.
Key words:právna ochrana, počítačový program, webový portál, e-learning systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited