Sep 21, 2019   12:56 p.m. Matúš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic voting
Written by (author): Ing. Jakub Gondár
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: JUDr. Iveta Dekýšová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronické hlasovanie
Summary:Táto práca sa zaoberá návrhom systému elektronického hlasovania ako náhrady súčasného volebného systému v Slovenskej Republike. Cieľom práce je analyzovať už existujúce riešenia elektronického hlasovania v zahraničí a navrhnúť systém elektronického hlasovania tak, aby boli splnené zákonné podmienky. Práca je rozdelená do viacerých kapitol. V prvej časti sa nachádza analýza súčasného volebného systému v SR a následne sú analyzované a zhodnotené existujúce riešenia volieb prostredníctvom internetu v zahraničných krajinách, Estónsku a Nórsku. V druhej časti sú špecifikované požiadavky na systém vychádzajúce z analýzy. Na základe požiadaviek je navrhnutý systém elektronického hlasovania. Cieľom implementácie bolo overiť proces hlasovania a spočítavania hlasov za podmienok určených v požiadavkách. Výsledný systém umožňuje plnohodnotné hlasovanie, administratívu voličov aj hlasovaní a obsahuje aj aplikáciu pre spočítavanie hlasov.
Key words:elektronické hlasovanie, voľby, webový portál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited