Sep 21, 2019   1:33 p.m. Matúš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The sharing of book reviews
Written by (author): Ing. Bohuš Roško
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdieľanie recenzií kníh
Summary:Základnou myšlienkou práce je vytvorenie internetového portálu, ktorý umožní používateľom pridávať si novú knihu, publikovať recenzie ku knihám, pridávať zaujímavosti, ba dokonca vyhodnocovať prácu prispievateľovi. Táto práca je zaujímavá pre pochopenie ako fungujú systémy, ktoré zoskupujú informácie na jednom mieste a umožňuje vytvorenie takéhoto druhu systému. Práca analyzuje základné prvky a architektúru takéhoto typu portálov. Poskytuje prehľad existujúcich riešení, ktoré sú vyhodnocované na základe zadania. Navrhuje dimenziu možnosti riešenia, ktoré by mal obsahovať portál zaoberajúci sa zdieľaním recenzií kníh. Výsledkom práce je špecifikácia riešenia zadania, jeho podrobný opis a naimplementovaný internetový portál, ktorý umožňuje práve pridávanie kníh, vytváranie recenzií, príspevkov -- komentárov k recenziám a združuje informácie o knižných tituloch na jednom voľne dostupnom mieste.
Key words:recenzie kníh, knihy, webový portál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited