Nov 15, 2019   7:18 p.m. Leopold
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:IMS Architecture & Signalling
Written by (author): Ing. Marek Moravčík
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Kavacký, PhD.
Opponent:Ing. Erik Chromý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúra IMS a signalizácia
Summary:Táto bakalárska práca sa venuje problematike architektúry IMS, signalizačnej rovine a možnostiam spolupráce IMS s ostatnými sieťami. Úvodná kapitola popisuje architektúru TISPAN IMS v prostredí NGN. Dôraz je kladený na popis funkčných komponentov jadra TISPAN IMS, prenosových funkcií, spoločných komponentov a jednotlivým rozhraniam umožňujúcich vzájomnú komunikáciu medzi týmito komponentami. Ďalšia kapitola sa zaoberá signalizačnými protokolmi SIP a DIAMETER a protokolom SDP využívaných v IMS. Za vhodný objekt analýzy sme zvolili registračnú procedúru do IMS zahŕňajúcu auntentifikáciu užívateľa a IMS, a priebeh spojenia dvoch úžívateľov nachádzajúcich sa mimo svojich domovských sietí. Táto časť popisuje smerovanie jednotlivých SIP, DIAMETER správ a modifikáciu SIP hlavičiek pri prechode jednotlivými IMS uzlami. Pri protokole DIAMETER je kladený dôraz na analýzu rozhraní Cx, Dx a Sh. V tejto časti sme sa zamerali na DIAMETER správy preposielané medzi S-CSCF/I-CSCF a HSS/SLF. Posledná kapitola je venovaná spôsobom komunikácie IMS s ostatnými sieťami. Táto časť sa zaoberá smerovaním, spôsobom výmenny signalizačných správ medzi PSTN a IMS, ale aj na spoluprácu IMS s ostatnými SIP sieťami. Záver práce je venovaný stručnému hodnoteniu výsledku práce a získaným informáciam.
Key words:IMS, signalizácia, SIP, DIAMETER, spolupráca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited