Feb 25, 2020   7:40 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic auction system for public procurement
Written by (author): Ing. Ivan Mišák
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pásztó, PhD.
Opponent:Ing. Marian Kľúčik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronický aukčný systém verejného obstarávania
Summary:Cieľom práce bolo vytvoriť elektronický aukčný systém použiteľný pri verejnom obstarávaní, ktorého hlavné znaky sú vysoká kompatibilita, jednoduchosť, bezpečnosť a dostupnosť z rôznych zariadení. Projekt bol navrhnutý tak, aby nebola potrebná žiadna softvérová inštalácia, firmám, ktoré majú záujem sa zúčastniť v aukcií stačí pripojenie k internetu a kompatibilný internetový prehliadač. Systém je svojou fyzickou veľkosťou aj výpočtovou náročnosťou absolútne jednoduchý a zároveň spĺňa všetky ustanovenia aktuálne platných zákonov o verejnom obstarávaní na území Slovenskej Republiky. Taktiež je ľahko rozšíriteľný o ďalšiu jazykovú mutáciu a všetky dôležité akcie si zaznamenáva do prehľadných logov, ku ktorým sa možno neskôr v prípade potreby vrátiť.
Key words:aukcia, obstarávanie, systém, cena, ponuka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited