Feb 17, 2020   1:20 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of optimization problems using parallel evolutionary methods
Written by (author): Ing. Katarína Kubalová
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Števo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizácia optimalizačných úloh pomocou paralelných evolučných metód.
Summary:V tejto bakalárskej práci je opísaný základný princíp genetických algoritmov a paralelných evolučných metód. Taktiež popisuje základné pojmy, genetické operátory a princíp genetických algoritmov a následne ich aplikácie na vybraných úlohách. Hlavným cieľom tejto práce je riešenie návrhu regulačných obvodov použitím genetických algoritmov. V práci sú popísané vlastnosti genetických algoritmov a vplyv rôznych parametrov genetických operátorov na tieto vlastnosti. Ukázané je riešenie problému obchodného cestujúceho, návrhu jednoduchých a rozvetvených regulačných obvodov a porovnanie jednoduchých a rozšírených PID regulátorov. Všetky tieto úlohy boli riešené v programovom prostredí MATLAB.
Key words:regulačný obvod, kríženie, mutácia, evolučné algoritmy, genetické algoritmy, výber, fitness funkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited