Apr 6, 2020   6:34 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Voice services in IPv6 environment
Written by (author): Ing. Michal Rus
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matúš Kováčik, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Luknárová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hlasové služby v prostredí IPv6
Summary:Bakalárska práca Hlasové služby v prostredí IPv6 sa zaoberá konceptom IP telefónie, resp. protokolmi, ktoré sú pre potreby IP telefónie potrebné a princípmi ich fungovania s ohľadom na vrstvový sieťový model RM OSI. Práca analyzuje dve protokolové alternatívy využívané vo VoIP - protokol SIP a štandard H.323. Okrem analýzy súhrnu protokolov využívaných pre potreby VoIP je cieľom práce aj rozbor problematiky QoS, teda kvality služby, faktorov, ktoré vplývajú na QoS, metód určených na zabezpečenie QoS a vyhodnotenie výhod, ktoré z hľadiska parametrov QoS prináša pre potreby VoIP využitie protokolu IPv6.
Key words:VoIP, IPv4, IPv6, QoS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited