7. 6. 2020  5:25 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Návrh opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Miroslav Babčan
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnutie opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská pre logistiku. V druhej kapitole je charakteristika spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. a analýza súčasného stavu operatívnej logistiky. V tretej kapitole sú spísané opatrenia, ktoré pre podnik navrhujem. Štvrtá kapitola hodnotí prínosy, ktoré podnik získa pri realizácii navrhovaných opatrení. Práca je ukončená záverom.
Klíčová slova:logistika, operatívna logistika, supermarket

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně