25. 5. 2020  11:09 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
Autor:
Ing. Marek Sivák
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.
Oponent:
Ing. Miroslav Babčan
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnutie opatrení na zefektívnenie procesov operatívnej logistiky v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská pre logistiku. V druhej kapitole je charakteristika spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. a analýza súčasného stavu operatívnej logistiky. V tretej kapitole sú spísané opatrenia, ktoré pre podnik navrhujem. Štvrtá kapitola hodnotí prínosy, ktoré podnik získa pri realizácii navrhovaných opatrení. Práca je ukončená záverom.
Kľúčové slová:
logistika, operatívna logistika, supermarket

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene