Feb 28, 2020   11:34 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Plan of maintenance of angular industrial robot VW G15
Written by (author): Ing. Juraj Bučko
Department: Institute of Production Systems and Applied Mechanics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Plán údržby angulárneho priemyselného robota VW G15
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá plánom údržby angulárneho priemyselného robota VW G15. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa oboznámime so súčasným stavom v oblasti priemyselných robotov, nových trendov a smerovania vývoja do budúcnosti. V ďalšej kapitole bude detailnejšie rozanalyzovaný konkrétny angulurány priemyselný robot VW G15. Opíšeme jeho štruktúru, časti, zdokumentujeme a zhodnotíme jeho aktuálny stav. Obsahom záverečnej tretej kapitoly je návrhnúť plán údržby angulárneho priemyselného robota VW G15. Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s vývojom robotov, štruktúre a získania poznatkov o ich údržbe a ošetrovaní ich častí. Zo získaných informácii sme navrhli realizáciu údržby a plán intervalov ošetrovania úkonov údržby.
Key words:priemyselný robot, štruktúra, údržba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited