Jan 25, 2020   5:47 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to streamline the process for picking material for Junghienrich spol. s.r.o. by CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.
Written by (author): Ing. Richard Horváth
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Makyš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie procesu vychystávania materiálu pre spoločnosť Jungheinrich spol. s r.o. podnikom CEVA Logistics Slovakia, s. r. o.
Summary:Bakalárska práca sa venuje problematike logistiky, konkrétne outsourcingu. V práci sú popísané základné definície logistiky, ciele, koncepcie a logistické aktivity. Ďalej je vysvetlený pojem outsourcing, jeho história, funkcie, dôvody pre outsourcing a jeho výhody a nevýhody. Takisto tam je vysvetlený pojem logistický outsourcing a s ním spojené logistické aktivity. V druhej časti sa bakalárska práca venuje analýze spoločnosti CEVA Logistics Slovakia, kde je popísaná história, služby, riadenie skladov tejto spoločnosti a vzťah k spoločnosti Jungheinrich, ich vzájomné podmienky a dohody. Je tam zachytená analýza skladovania v spoločnosti CEVA Logistics Slovakia. Tretia časť sa zaoberá návrhom riešenia daného problému, ktorý bol identifikovaný a analyzovaný v druhej časti. Návrh je zostrojený tak, aby priniesol spoločnosti čo najväčší úžitok, zisk alebo výhodu. Posledná časť sa venuje zhodnoteniu návrhu, jeho prínosom a dáva odporúčania ako by sa mohli tieto prínosy využiť v prospech spoločnosti.
Key words:logistický outsourcing, logistika, ciele, outsourcing, aktivity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited