Jan 24, 2020   6:18 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Health protection against electric shock
Written by (author): Ing. Samuel Steinhübel
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana zdravia pred úrazom elektrickým prúdom
Summary:Táto práca popisuje dôsledky nežiaduceho pôsobenia elektrického prúdu na ľudský organizmus a spôsoby ochrany. Prvá, teoretická časť analyzuje vplyv elektrického prúdu na ľudský organizmus, predkladá štatistiky škôd a poskytuje informácie o všetkých typoch ochrán. Druhá, praktická časť poskytuje návrh rekonštrukcie elektrického rozvodu v typickom byte nášho regiónu. Návrh vychádza z praktických skúseností a zohľadňuje požiadavky na bezpečnosť a funkčnosť.
Key words:ochrana pred dotykom, automatické odpojenie napájania, elektrický prúd, elektrotechnické normy, uzemnenie, prepätie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited