Apr 1, 2020   4:25 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Factors affecting motivation of students in teaching of professional subjects
Written by (author): Ing. Katarína Remišová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:Ing. Eva Tóblová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Faktory pôsobiace na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá faktormi pôsobiacimi na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov. Prvá časť predstavuje teoretický rozbor pojmov motivácia, motivačné faktory a ponúka prehľad aktivizačných metód. Praktická časť práce sa orientuje na prieskum realizovaný v SOŠ polytechnickej v Trnave. Cieľom práce bolo zistiť pôsobenie jednotlivých faktorov na motiváciu žiakov na vyučovaní, súčasne navrhnúť optimálne vyučovacie metódy a formy. Na základe výsledkov získaných z prieskumu bakalárska práca navrhuje riešenia pre zvýšenie motivácie a aktivity žiakov na vyučovaní.
Key words:motivácia, žiak, učiteľ, aktivita žiaka, faktory motivácie, aktivizácia, motivačné metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited