Jan 20, 2020   3:25 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Using of the Internet at school
Written by (author): Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie internetu na škole
Summary:Problematika tejto bakalárskej práce sa zaoberá využívaním moderných informačno-komunikačných technológií, internetu a najmä e-learningu na strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Jednou z viacerých možností, ako výchovno-vzdelávací proces zlepšiť, zefektívniť a zároveň vytvoriť optimálne podmienky modernej edukácie, je využívanie najmodernejších informačno-komunikačných prostriedkov v spojení s internetom, učiteľmi ako aj samotnými žiakmi. V súčasnej dobe, v ktorej si pracovný trh vyžaduje dobrú úroveň počítačovej gramotnosti, je priam nevyhnutné, aby sa moderné technické prostriedky implementovali nielen na vysokoškolskej pôde, ale je potrebné zavádzať edukáciu pomocou kybernetického prostredia na všetkých typoch škôl. Cieľom predkladanej bakalárskej práce je hľadanie možností ako uľahčiť, zefektívniť a vylepšiť edukačný proces na strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave pomocou zavedeného e-learningového programu.
Key words:E-learning, Informačno-komunikačné technológie, LMS (Learning Management System), Informačná gramotnosť, Cisco, Počítačová gramotnosť, Internet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited