Jan 26, 2020   2:57 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of Competitivness in TOPOS Tovarniky ltd, industrial company, in global evironment in line with followed SZP
Written by (author): Ing. Emília Slobodová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Božiková, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Drieniková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na tvorbu modelu konkurencieschopnosti v priemyselnom podniku TOPOS Tovarníky, a.s. v globálnom prostredí v kontexte s udržateľným SZP
Summary:Táto práca sa v prvej kapitole zaoberá teoretickým popísaním spoločensky zodpovedným podnikaním, globálnym prostredím a trvalo udržateľným rozvojom. V druhej časti tejto kapitoly je priblížené konkurenčné prostredie a typy podnikateľských stratégií. V druhej kapitole je priblížený súčasný stav spoločnosti TOPOS Tovarníky, a.s., v akom prostredí sa v súvislosti s konkurenciou nachádza a aké sú jeho nedostatky. Tretia kapitola je venovaná návrhom na zvýšenie konkurencie tejto spoločnosti a posledná kapitola sa zaoberá zhodnotením podaných návrhov a tiež ich prínosmi pre danú spoločnosť.
Key words:konkurencia, globálne prostredie podniku, podnikateľská stratégia, spoločensky zodpovedné podnikanie, TUR

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited