Apr 5, 2020   7:53 p.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal project to improve the application of marketing mix in the company Kováč, s.r.o.
Written by (author): Ing. Eva Temiaková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Opponent:Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh projektu zlepšovania aplikácie marketingového mixu v Spoločnosti KOVÁČ, s.r.o.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu zlepšenia aplikácie nástrojov marketingového mixu v spoločnosti Kováč, s.r.o. V prvej časti sú opísané teoretické poznatky z oblasti tvorby marketingovej stratégie pomocou nástrojov marketingového mixu. Opisuje dôležitosť a nevyhnutnosť týchto nástrojov pre tvorbu strategického marketingového projektu. Druhou časťou je analýza súčasného stavu využívania nástrojov marketingového mixu v spoločnosti. Analýza je zameraná najmä na hľadanie možností na zlepšenie postavenia spoločnosti na trhu. Tretia časť obsahuje návrhy na využitie príležitostí plynúcich z analýzy. Je zameraná na aplikáciu marketingového mixu vzhľadom na súčasnú situáciu spoločnosti Kováč, s.r.o. V závere sú tieto návrhy zhrnuté do jedného celku -- projektu. Posledná časť je zhodnotením prínosov a nákladov navrhnutého projektu pre spoločnosť v prípade jeho realizácie.
Key words:marketingový mix, stratégia, produkt, cena, distribúcia, propagácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited