Apr 6, 2020   3:24 p.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of information and communications technologies
Written by (author): Ing. Tibor Cisár
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie informačných a komunikačných technológií
Summary:Diplomová práca prináša poznatky a skúsenosti s používaním interaktívnych tabúľ v príprave budúcich žiakov stredných škôl. Pomocou rozhovoru s učiteľmi boli zistené ich názory. Následne výsledky rozhovorov boli porovnané s údajmi získanými pomocou dotazníka od žiakov. Miestom realizácie bola ZŠ Suchá nad Parnou. Samotná práca je rozdelená do štyroch častí. Tie sa postupne venujú súčasnému stavu v oblasti informačných a komunikačných technológii, ďalej využívaniu interaktívnych tabúľ v našich školách a výskumu v tejto oblasti. Posledná časť je venovaná návrhom pre pedagogickú časť.
Key words:Informačné a komunikačné technológie, Interaktívna tabuľa, Stylus, Prezentácia, Projektor, Autorský software, Výukový program

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited