Dec 9, 2019   0:07 a.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The importance of educational technology in the teaching process
Written by (author): Ing. Milan Andrýsek
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Marianna Koňušíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Význam didaktické techniky ve vyučovacím procesu
Summary:Andrýsek, Milan, Bc.: Význam didaktické techniky ve vyučovacím procesu. Diplomová práce, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě, Ústav inženýrské pedagogiky a humanitních věd. Konzultant: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD. Trnava: Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě STU, 2011. Diplomová práce se zabývá významem didaktické techniky ve vyučovacím procesu. Zaměřuje se na její význam a použití ve vyučování, z hlediska efektivnějšího dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. První část práce shrnuje teoretická východiska použití didaktické techniky ve výuce ve školách a autoškolách. Druhá, praktická část, analyzuje používání didaktické techniky, její optimální využití ve výuce a vliv na učební proces. Na základě provedeného výzkumu práce nabízí doporučení pro pedagogickou praxi a navrhuje moderní didaktickou techniku (např. dataprojektor, interaktivní tabuli atd.), která vyučování obohacuje, aktivuje a motivuje žáky a tím zefektivňuje dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.
Key words:didaktická technika, škola, autoškola, žáci, učitel, vyučovací proces

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited