Jan 26, 2020   3:03 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project of making control in management loads in company Vetter Slovakia s.r.o.
Written by (author): Ing. Natália Cádrová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Opponent:Ing. Martina Horváthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využitia controllingu v riadení nákladov podniku Vetter Slovakia, spol. s r.o.
Summary:Cieľom mojej práce je analyzovať potrebu controllingu ako podsystému riadenia, a navrhnúť jeho využitie v riadení nákladov podniku Vetter Slovakia spol. s r.o. Diplomová práca je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole diplomovej práce sa venujem podpornému nástroju riadenia -- controllingu. Zodpovedám otázky týkajúce sa funkcií controllingu, jeho kompetencií a úloh, vzťahu medzi controllingom a manažmentom. Zameriavam sa na oblasť nákladového controllingu. V druhej kapitole predstavujem spoločnosť Vetter Slovakia spol. s r.o., popisujem stav využívania controllingu v podniku a analyzujem systém evidencie a riadenia nákladov podniku. V tretej kapitole sa zameriavam na riadenie nákladov a navrhujem využitie controllingu pre potreby riadenia nákladov. V štvrtej časti zhodnocujem navrhnuté riešenia.
Key words:analýza, controlling, náklady, riadenie nákladov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited