25. 1. 2020  17:26 Gejza
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Veterinárna ambulancia
Autor: Ing. Matúš Viskup
Pracovisko: Katedra architektúry (SvF)
Vedúci práce: Ing. arch. Anna Grandtnerová
Oponent:Ing. arch. Peter Bauer
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Veterinárna ambulancia
Abstrakt:Moja záverečná práca nesie názov Veterinárna ambulancia, ktorá je určená pre stredne veľké zvieratá, vtáctvo a exotické zvieratá. Práca je opisom funkčného využitia priestorov veterinárnej ambulancie pozostávajúcej z dvoch ordinácii s röntgenom, čakárne s recepciou a pridruženým obchodíkom, zvieracím salónom s hydroterapiou, operačnou sálou a všetkými náležitými miestnosťami pre jej prevádzku a súkromnej sekcie pre personál. Ambulancia vďaka prevádzaným operačným zákrokom a následnému doliečovaniu zvierat slúži nepretržité 24 hodinové služby, teda aj nočné služby kedy je v pohotovosti vždy jeden lekár a je možné služby ambulancie využiť aj v naliehavých prípadoch. Cieľom práce je návrh architektonickej štúdie veterinárnej ambulancie pre domáce zvieratá a ich majiteľov žijúcich na odľahlom sídlisku mesta Martin.
Kľúčové slová:veterinárna ambulancia, chirurgia, obchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene