Dec 12, 2019   4:48 a.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kongres hotel
Written by (author): Ing. Martina Jakubcová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Milan Držka, PhD.
Opponent:Ing. Pavel Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kongres hotel
Summary:Súhrn Témou záverečnej práce inžinierskeho štúdia bolo vypracovanie projektu na realizáciu stavby Kongres hotela. Navrhnutý objekt bude situovaný v meste Trenčín. Objekt je samostatne stojaca budova a nachádza sa na rovinnom teréne. Objekt má obdĺžnikový tvar. Má 1 podzemné podlažia a 6 nadzemných podlaží. Na 1. podzemnom podlaží budú umiestnené oddychové priestory, sauna, fitness, bowling, vináreň a technické zázemie hotela. Na 1. nadzemnom podlaží bude hlavný vstup zo západnej strany s priestrannou vstupnou halou, reštaurácia, konferenčná miestnosť a administratívne zázemie hotela. Na 2. nadzemnom podlaží bude veľká konferenčná sála a menšia konferenčná miestnosť. V druhej časti podlažia sú navrhnuté izby pre hostí. Na ostatných nadzemných podlažiach budú jednolôžkové a dvojlôžkové hotelové izby. Okolie hotela bude slúžiť na parkovanie. Nosnú funkciu v objektu tvoria železobetónové stĺpy spriahnuté s prievlakmi do nosného rámu, železobetónová stropná doska a stužjúce jadro. Tieto železobetónové prvky sú z betónu triedy C30/37 a z betónu triedy C40/50 a ocele triedy S500 (10505V). Kongres hotel je založený na železobetónové pätky a pásy z betónu triedy C20/25 a ocele triedy S500 (10505V). Výplňové murivo je navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong Theta, medzi hotelovými izbami sú navrhnuté akustické priečky Duragips. Budova má navrhnutú plochú strechu. Kongres hotel je zateplený fasádnymi doskami z minerálnej vlny Polterm Uni hrúbky 120 mm. Strecha, podlaha na teréne a lodžie sú zateplené tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu Styrodur. Odvetrávaná fasáda má vzduchovú medzeru hrúbky 40 mm a fasádny obklad z panelov Trespa Meteon. Novostavba kongres hotela spĺňa urbanistické, architektonické, funkčné, prevádzkové a stavebno-technické požiadavky v danej lokalite. Kompozične objekt zapadá do existujúceho prostredia a tvorí s ostatnými objektami kompozičnú líniu. Kongres hotel je navrhnutý podľa orientácie na svetové strany a pre maximálne pohodlie budúcich hostí.
Key words:hotel, kongres, bowling

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited