Jun 1, 2020   10:33 p.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Hot-air ventilation of a covered swimming pool
Written by (author):
Ing. Róbert Turza, PhD.
Department:
Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Marta Székyová, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Mikuška
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Teplovzdušné vetranie krytej plavárne
Summary:
Diplomová práca je venovaná problematike teplovzdušného vetrania krytej plavárne, zabezpečenia požadovaných tepelno-vlhkostných podmienok vnútornej klímy prostredia pomocou klimatizačnej jednotky s možnosťou spätného získavania tepla. V teoretickej časti je charakterizovaný pojem plaváreň, požiadavky na vnútorné prostredie, princíp distribúcie vzduchu na zabezpečenie týchto požiadaviek a možnosti spätného získavania tepla z odvádzaného vzduchu. Výpočtová časť obsahuje výpočet potrebných parametrov klimatizačného zariadenia na základe vstupných údajov, ako aj návrh prislúchajúcej vzduchotechnickej jednotky so spätným získavaním tepla a návrh distribučnej siete.
Key words:
klimatizácia, odpar vody, vetranie, bazén, vlhkosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited