Feb 28, 2020   8:25 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mixed Use Building
Written by (author): Ing. arch. Kristína Bogárová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Lovich, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Zadaním bakalárskej práce bol návrh polyfunkčného bytového domu a vypracovanie výkresovej dokumentácie na úrovni projektu pre územné konanie. V druhej časti práce som vypracovala projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Rača, v miestnej časti Krasňany. Pozemok je ohraničený zo severozápadnej strany ulicou Hubeného, zo severovýchodnej strany ulicou Černockého, z juhovýchodu ulicou Cyprichova. Navrhovaný objekt svojim umiestnením a stvárnením dopĺňa riadkovú zástavbu charakteristickú pre danú urbanistickú štruktúru a rešpektuje funkcie stanovené územným plánom Bratislavy. Je situovaný pozdĺž Černockého ulici v osi severozápad-juhovýchod. Bytový dom je navrhovaný ako sekciový, tvoria ho dve sekcie. Objekt má 4 nadzemné podlažia, dve podkrovné podlažia a 1 podzemné podlažie. Hlavnú hmotu objektu tvoria nadzemné podlažia bytovej časti s podkrovím so sedlovým tvarom strechy, položené na pozdĺžnejšiu hmotu parteru. Hmota strechy je členená terasami mezonetových bytov a strešnými oknami. V suteréne sú navrhované technické priestory a podzemné parkovisko pre obyvateľov. Polyfunkčný dom bude využívaný predovšetkým na bývanie, bytové kategórie ponúkajú bývanie pre rodiny, seniorov, mladých ľudí jednotlivo i v kolektíve. Prevádzky na prvom podlaží sú určené k využívaniu pre spádové územie. Priestor vnútrobloku je primárne určený pre rozšírenie obytnej funkcie do spoločného verejného priestoru, predstavuje však poloverejný priestor s rôzne diferencovynými plochami. Architektúra so sedlovou strechou vhodne dopĺňa okolitú zástavbu. Okrem iného sedlový tvar sám o sebe sa nám v podvedomí spája s predstavou pojmu "dom", preto sa pri návrhu vyjadruje snaha spojiť túto tradičnú predstavu "domu" so súčasnými požiadavkami na bývanie a zároveň dopovedať charakter okolia.
Key words:polyfunkčný bytový dom, bývanie, obchodný parter

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited