Oct 31, 2020   3:19 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Disposal of waste water from the polyfunction building.
Written by (author):
Department:
Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zneškodňovanie odpadových vôd z polyfunkčného objektu
Summary:Cieľom práce bolo vyriešiť zneškodnenie odpadových vôd z polyfunkčného objektu, čerpacej stanice s autoumyvárňou a bytovou časťou. V prevádzke vzniká viac druhov odpadových vôd. Predmetom riešenia boli splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody z autoumyvárne. Pri práci som musel vypočítať a vyhodnotiť množstvo odpadových vôd z oboch častí prevádzky. Pri skúmaní som aplikoval metódy výpočtu v zdravotnej technike. Na dosiahnutie hlavného cieľa bolo potrebné splniť niekoľko čiastkových cieľov. Nájsť zariadenie na čistenie odpadových vôd spĺňajúce kritéria prevádzky. Dôležitými faktormi pri výbere bola akumulácia, schopnosť zariadenia prijať v priebehu niekoľkých minút min. 10% denného prietoku, aby nedošlo k znehodnoteniu aktivovaného kalu, schopnosť ČOV na splaškové vody spracovať bežne používané čistiace a dezinfekčné prostriedky, jednoduchosť a minimalizácia obsluhy. Hlavnou podmienkou boli hodnoty znečistenia na výstupe, ktoré umožnia vyčistenú vodu vypúšťať do recipientu. Na zneškodňovanie splaškových odpadových vôd som navrhol malú biologickú čistiareň., ktorá spĺňa všetky uvedené požiadavky a umožňuje vyčistenú vodu vypúšťať do recipientu. Na zneškodňovanie odpadových vôd z autoumyvárne, ktorá sa skladá zo strojového umývania áut pomocou umývacej linky a ručného vysokotlakého umývania áut a občasného umývania motorov, si bolo potrebné uvedomiť, že vznikajúca odpadová voda je znečistená veľkým množstvom hrubých, nerozpustných nečistôt a ďalej emulgovanými a rozpustenými ropnými látkami a chémiou. Na vyčistenie takto znečistených odpadových vôd som navrhol viacstupňové gravitačno - biologické čistenie. Navrhnutá biologická čistiareň je odporúčaná do autoumyvárne s uvedenými parametrami a hodnoty znečistenia na výstupe z čistiarne umožňujú opätovné využitie -- recykláciu vyčistených vôd v umývacom procese a jej prebytočné množstvo vypúšťať do recipientu.V poslednej kapitole som zhodnotil finančnú návratnosť investícií. Investícia do ČOV na splaškové odpadové vody má návratnosť len 2,88 roka. O výhodnosti malých biologických čistiarní som písal v druhej kapitole. Investícia do výmeny starej chemickej čistiarne má návratnosť 6,86 roka, pričom má potenciál sa ešte znižovať.
Key words:
čistiareň odpadových vôd, zneškodňovanie odpadový vôd, technológia autoumyvárne

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited