Mar 29, 2020   2:54 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:MixedUseBuilding
Written by (author): Ing. arch. Dominika Adamcová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Kosnáč
Opponent:Ing. arch. Ľubomír Závodný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Zadaním bakalárskej práce bolo vypracovať návrh a projekt polyfunkčného bytového domu. Vybrať sme si mohli troch lokalít ako Rača, Trnávka alebo Vrakuňa. Po obhliadke všetkých troch pozemkov som sa rozhodla pre pozemok v Rači na Černockého ulici. K danému územiu nám bola poskytnutá digitálna forma pozemku a taktiež boli stanovené regulatívy, ktoré museli byť brané pri neskorších návrhoch. V počiatočnom štádiu som sa sústredila na štúdium literatúry ohľadom danej problematiky, hľadala inšpirácie a vypracovala som analýzy pre dané územie, čo mi pomohlo pri začiatočných návrhoch konceptu. Nakoniec sme sa spolu s vedúcim práce zhodli na jednom konečnom návrhu. Neskôr som venovala funkčno-prevádzkovým schémam, riešila dispozície a technickú stránku budovy. Po absolvovaní nemálo konzultácií a spoločných dohovoroch vznikol finálny projekt polyfunkčného bytového domu, ktorý v základnej hmote dodržiava okolitú zástavbu so šikmými strechami a jednoduchými fasádami. No ozvláštnený je akcentujúcou vytŕčajúcou časťou a materiálovým stvárnením, vďaka čomu získal na jedinečnosti a vytvoril polouzavretý priestor a intimitu pre jeho obyvateľov.
Key words:ľudia, šikmá strecha, bytovka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited