Jan 23, 2020   10:35 p.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of dwelling house
Written by (author): Ing. Erik Mayer
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Opponent:Ing. Peter Malych, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia bytového domu
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu na úrovni realizačného projektu rekonštrukcie bytového domu. Danú tému som vypracoval na základe projektu zamerania skutočného stavu. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava v mestskej časti Staré Mesto, v existujúcej zástavbe historických budov. Dôležitým cieľom bolo zachovať typycké znaky budovy, aby formou naďalej pokraćovala staromestký charakter tohto územia. V mojej práci som sa snažil nájsť najvýhodnejšie riešenia a technológie rekonštrukcie, ktorými dosiahnem vytvoriť objekt vyhovujúci dnešnej dobe. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť z nej notársku kanceláriu. Užívateľom obnovenej budovy budú pracovníci notárskej kancelárie. Nevynhutná bola sanácia zavhlnutého suterénneho muriva, výmena okien a vybudovanie nových stropných konštrukcií. Dôležitá bola aj výmena strešnej konštrukcie a vytvorenie obytného podrkovia. Dispozíciu som sa usiloval vytvoriť tak, aby všetky prietory boli čo najlepšie zariaditeľné. Tým som chcel dosiahnúť najefektívnejšie využitie daných miestností. Takto sa mi podarilo vytvoriť kancelárie a rokovacie sály, ktoré sú priestranné a sledujú moderný štýl. Farebné riešenie budovy, kombinácia pomarančovo hnedej a sivej sleduje farby okolitej zástavby.
Key words:rekonštrukcia, historická budova, sanácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited