Jan 29, 2020   0:19 a.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Historical building
Written by (author): Ing. Lukáš Nižňanský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Marcík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Historická budova
Summary:Na diplomovú prácu som si vybral rekonštrukciu liečebného hotela Machnáč v Trenčianských Tepliciach. Objekt patrí medzi vrcholné diela modernej architektúry na Slovensku a je jedným z najlepších diel Českého architekta Jaromíra Krejcara. Objekt je situovaný na ulici Ľ. Štúra v Trenčianských Tepliciach v blízkosti kúpeľného parku. Stavbu možno charakterizovať ako bezprievlakový monolitický skelet a architekt využíval fukcionalistické prvky ako sú nautické motívy, zaoblené nárožia a zábradlia, terasy pripomínajúce lodné paluby ,čím stavba pripomína parník. Ubytovacia časť je riešená ako dispozičný dvojtrakt. Hotelové izby sú riešené skromne a ponúkajú viacero interiérových rarít ako je integrovaný parapet a podstavec na šnurovanie topánok. Objekt bol realizovaný v rokoch 1939 -- 42. Dnešná doba si vyžaduje šetrenie energií a objekt s týmito tepelno-technickými parametrami nevyhovuje dnešným normovým požiadavkám. Mojou úlohou je objekt zrekonštruovať tak, aby sa čo najvernejšie zachoval vzhľad budovy a zlepšili sa tepelno-technické vlastnosti budovy a tým sa znížila spotreba energie.
Key words:historická budova, hotel Machnáč, rekonštrukcia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited