Feb 21, 2020   4:41 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web 2.0 technologies in small and medium-sized enterprises
Written by (author): Ing. Branislav Dodok
Department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Opponent:Ing. Branislav Mišota, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Web 2.0 technológie v malých a stredných podnikoch
Summary:Študijný program: Priemyselná informatika Autor: Branislav Dodok Vedúci práce: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. Pedagogický vedúci: Ing. Martin Foltín, PhD. Máj 2011 V súčasnej dobe sú Web 2.0 technológie veľmi populárne. Prakticky na každej webovej stránke môžeme nájsť webovú aplikáciu. Stále viac ľudí sa zaoberá touto problematikou. Mnoho programov na vývoj web 2.0 aplikácií je prispôsobených tak, aby si aj ľudia bez programátorských skúseností dokázali vytvoriť vlastnú aplikáciu pre svoju webovú stránku. V bakalárskej práci sme sa pokúsili objasniť základné informácie, technológie, možnosti a rozdelenie Web 2.0 technológií. Zaoberali sme sa rôznymi technológiami na vývoj aplikácií. Navrhli sme aplikáciu, ktorá by mohla pomôcť začínajúcim podnikateľom. Ako vývojové prostredie sme použili Drupal. Je flexibilný a obsahuje množstvo modulov, z ktorých je každý zameraný na určitú oblasť. Treba si len vybrať ten správny modul.
Key words:aplikácia, web, technológie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited