Apr 4, 2020   11:59 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Renovation of Square in Stará Dúbravka
Written by (author): Ing. arch. Linda Urbanová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia – Stará Dúbravka
Summary:Návrh urbanisticko - architektonického riešenia rekonštrukcie verejného priestoru v Starej Dúbravke. Vytvoriť verejný priestor slúžiaci na oddych, priestor pre stretávanie ľudí, splniť požiadavky a potreby obyvateľov. Zmeniť súčasnú funkciu dopravne frekventovaného priestoru. Prepojiť sídlisko Dúbravka so Starou Dúbravkou práve verejným rozptylovým priestorom. Doplniť Starú Dúbravku o námestie, ktoré tu chýba. Jedná sa o miesto jasne nedefinované. Automobilová doprava a verejná hromadná doprava tvoria tento priestor, ktorý nie je využívaný ľuďmi pravidelne, len v čase potreby, a tým stráca čoraz viac na hodnote. Na začiatku som si uvedomila skutočnosť, že Stará Dúbravka je výhodne napojená a tvorí verejný priestor medzi vidieckou zástavbou a sídliskom Dúbravka. Bolo potrebné do územia dostať funkciu občianskej vybavenosti, ktorá tu chýbala. Doplniť a obohatiť, už tak územie plné potenciálov, funkciou, ktorá dopĺňa existujúce miesto a dotvára ho, aby bolo vhodné pre ľudí. Tým vytvoriť hlavné centrum celej Starej Dúbravky, ktoré by harmonicky tvorilo súhru s oddychovým centrom blízko Kostola Zmŕtvychvstania. Existujúce územie som si vymedzila, stanovila jeho tvar a funkčne rozdelila na tri zóny. Kultúra, občianska vybavenosť a reprezentatívny priestor Miestneho úradu, ktoré tvoria istú hierarchizáciu priestoru. Najdôležitejším prvkom celého námestia sa stal človek a jeho postavenie v celom priestore. Pri navrhovaní ma veľmi inšpirovala história, typické znaky a symboly Starej Dúbravky. Chcela som viac podporiť situovanie námestia, vytvoriť sofistikovaný verejný priestor, zachovať kultúrne hodnoty a nevytvárať prílišné kontrasty. Vytvoriť viac harmonické prostredie slúžiace všetkým. Bolo nevyhnutné uvedomiť si o aké miesto ide a čo nám vie poskytnúť.
Key words:ľudia, prepojenie, verejný priestor, centrum, čerešne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited