Feb 18, 2020   8:58 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization of specific area in the forest park, Bratislava
Written by (author): Ing. Eva Danielová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Opponent:Ing. arch. Joana Holčíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia účelového areálu v lesoparku, Bratislava
Summary:Areál Železnej Studienky je situovaný v lesoparku v Hornej Mlynskej doline hlavného mesta Bratislavy, kde sa nachádza v kontaktovej polohe sídla s krajinou. Územie je prepojené s dopravnou infraštruktúrou mesta priamymi linkovými spojmi a pravidelne sa využíva na mestskú rekreáciu. Význam územia spočíva hlavne v tom, že tvorí komunikačný uzol turisticky dôležitých ciest. Tiež je dôležitým miestom rekreácie čo sa prejavuje aj v jeho využívaní a návštevnosti. Je nenahraditeľným miestom s vysokým potenciálom do budúcna. BP hlavne rieši vhodné funkčné riešenie a rozmiestnenie navrhovaných prvkov. Pritom plne využíva danosti územia a to v prvom rade terén, vodné toky a prírodnú flóru. Taktiež sa zameriava na kompozičné riešenie plochy a to z dôvodu, že v pôvodnom stave je areál rozdelený na dva kompozične odlišné priestory, ktoré na seba významovo a ani kompozične nenadväzujú. Snahou riešenia bolo eliminovať tento problém a vytvoriť kompozične jeden celok, v ktorom sú spomínané priestory štylisticky a významovo prepojené, čo zlepšuje celkový dojem z miesta pre návštevníka. Cieľom práce je vytvorenie areálu, ktorý spĺňa všetky kritéria, ktoré sú na neho kladené, či už sú to prevádzkové nároky alebo požiadavky kladené návštevníkmi. Navrhované funkcie a prvky pokrývajú nároky návštevníkov a to rôznych vekových kategórií. Vytvára sa miesto pre aktívnu aj pasívnu rekreáciu, kde sú možnosti spoločenského vyžitia, oddychu v prírode ale aj aktívneho pohybu. Pre najmladších sú tu vytvorené detské ihriská. Dospelý tu majú množstvo spôsobov rekreácie, napríklad vychutnanie si pokoja prírody z lavičky alebo grilovanie so svojimi priateľmi. Nezabúda sa ani na najstaršiu vekovú kategóriu, ktorá môže svoje fyzické schopnosti a zdravie zlepšovať v špeciálne navrhnutom ihrisku pre seniorov, kde sú rôzne prístroje na posilňovanie a zlepšovanie pohyblivosti. Celkovo bolo riešenie projektu zamerané na obsiahnutie a eliminovanie problémov, ktoré sa tu nachádzajú. Pričom rešpektovalo prírodné obmedzenia a nároky kladené na toto miesto zo strany návštevníkov a prevádzky. Navrhované bolo so snahou vytvoriť atraktívny a reprezentatívny bod stretávajúcich sa turistických ciest, kde sa budú ľudia radi vracať.
Key words:lesopark, reprezentatívnosť, rekreácia v prírode

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited