Apr 3, 2020   8:21 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety of the operation of nuclear reactor
Written by (author): Ing. Branislav Kordoš
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Urban, CSc.
Opponent:Ing. Jozef Bereznai, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť prevádzky jadrového reaktora
Summary:Bakalárska práca je zameraná na všeobecný opis a prevádzkové charakteristiky reaktora VVER-440 V213. Popisuje jeho konštrukčné vyhotovenie, metodiku seizmického zodolnenia a uloženia v betónovej šachte. Ďalej sa zaoberá nerovnomernosťou rozloženia tepelného výkonu a určovaním koeficientov nerovnomernosti vývinu energie v aktívnej zóne, prostredníctvom programového vybavenia vnútroreaktorového merania SVRK. V práci je ďalej opísaná metodika programu riadenia starnutia tlakovej nádoby reaktora vplyvom degradačných mechanizmov, ktoré počas prevádzky negatívne pôsobia na vlastnosti materiálov a dochádza k zmenám ich štrukturálnych vlastností.
Key words:konštrukčné prvky, seizmicita, koeficient nerovnomernosti, starnutie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited