Jun 2, 2020   2:01 p.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Recruitment, selection and employing of new employees in the company Matador Industries, Inc Dubnica nad Váhom.
Written by (author):
Ing. Miroslava Jurigová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nábor, výber a príjem zamestnancov do podniku Matador Industries, a. s., Dubnica nad Váhom
Summary:
JURIGOVÁ, Miroslava : Nábor, výber a príjem zamestnancov do podniku Matador Industries, a. s., Dubnica nad Váhom [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Školiteľ: Ing.Milan Petráš, PhD. - Trnava: MtF STU, 2012. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť nábor, výber a príjem zamestnancov do podniku Matador Industries, a. s., Dubnica nad Váhom, zistiť nedostatky a navrhnúť riešenia, aby sa stal efektívnejší pre ľudské zdroje danej firmy. Teoretická časť sa zaoberá vysvetlením základných pojmov týkajúcich sa náboru, výberu a príjmu zamestnancov. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu spoločnosti Matador Industries, a. s., Dubnica nad Váhom, jej históriou, predmetom činnosti ako aj organizačnou štruktúrou. V tretej kapitole vykonáme prieskum stavu danej problematiky. Štvrtá časť sa zaoberá návrhmi zlepšenia, ktoré majú prispieť k zefektívneniu daných systémov vo firme. Návrhy na opatrenie som uskutočnila na základe informácií získaných z dotazníku, poskytnutého zamestnancom firmy. Záver obsahuje zhrnutie navrhnutých opatrení, ako aj celej bakalárskej práce.
Key words:
výber zamestnancov, príjem zamestnancov, nábor zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited