Mar 29, 2020   3:09 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to streamline the education of employees in the company TEPLÁREŇ, a.s. , Považská Bystrica
Written by (author): Ing. Jana Galovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Erika Pokorná, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Fiala
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je prezentovať moje zozbierané teoretické poznatky o vzdelávaní zamestnancov a ich praktické využitie v spoločnosti TEPLÁREŇ, a.s.,Považská Bystrica. Prvá kapitola obsahuje teoretické vedomosti o analýze potreby, metódach a hodnotení vzdelávania. V druhej kapitole analyzujem spoločnosť a jej vzdelávanie zamestnancov. Tretia kapitola obsahuje moje návrhy, ktoré by mohli zlepšiť systém vzdelávania v podniku.
Key words:metódy vzdelávania, hodnotenie vzdelávania, vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited