Apr 3, 2020   8:24 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Packet prioritization in QoS supporting systems
Written by (author): Ing. Tomáš Balogh, PhD.
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Opponent 1:Ing. Peter Kvačkaj, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Vít Novotný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prioritizácia paketov v systémoch s podporou QoS
Summary:Dizertaná práca sa zaoberá algoritmami QSD, z hadiska zabezpeenia kvality služby v paketovo orientovaných systémoch. Hlavným cieom práce bol návrh nového algoritmu QSD. V práci sú postupne v krátkosti predstavené vybrané náhodné premenné, Markovovské modely systémov hromadnej obsluhy. Následne sú popísané parametre kvality služby, možnosti prioritizácie paketov v sieach a algoritmy QSD. V hlavnej asti práce bol navrhnutý matematický model rozdeovania kapacity výstupnej linky pre algoritmus WRR. Navrhnutý model bol následne upravený aj pre iné algoritmy ako sú WFQ, LLQ, WRRPQ so striktnou aj rate-controlled prioritou. alej bol navrhnutý model využitý pri návrhu nového algoritmu QSD s názvom Weighted Round Robin and Rate Limiter based Fair Queuing, poskytujúci férové radenie v rámci jednej prioritnej triedy medzi tokmi s rôznou džkou paketov a nízkou výpotovou náronosou. Verifikácia a prezentácia funkcionality navrhnutého modelu a algoritmu bola realizovaná pomocou simulácií v prostredí The Network simulator 2 (NS2).
Key words:algoritmus Weighted Round Robin, Weighted Round Robin and Rate Limiter based Fair Queuing, férové radenie, Kvalita služby QoS, algoritmy QSD, modelovanie priepustnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited