Jan 20, 2020   3:54 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Signal processing in frequency range of human speech
Written by (author): Ing. Ladislav Vaškovič
Department: Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
Opponent:Ing. Peter Trebatický
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie signálov vo frekvenčnej oblasti ľudskej reči
Summary:Práca sa zaoberá opisom produkcie reči, jednotlivých rečových orgánov a ich vplyv na výslednú podobu reči. Následne sa venuje problematike štandardného spracovania hovorených povelov, popisuje nástroje na analýzu reči, ako sú Fourierova a Waveletová analýza. Ďalšou náplňou práce je porovnanie jednotlivých analýz na konkrétnych vzorkách a subjektívne vyhodnotenie najvhodnejšej z nich.
Key words:analýza, transformácia, signál

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited