Jan 20, 2020   9:26 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Web applications development in the JavaFX
Written by (author): Ing. Peter Krautschneider
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Foltin, PhD.
Opponent:Ing. Ľudovít Farkas, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj webaplikácií v jazyku JavaFX
Summary:Cieľ diplomovej práce je spraviť prehľad technológií pre vývoj webových aplikácií so zameraním na platformu JavaFX. Tieto technológie sú rozdelené na aplikácie, ktoré sa vykonávajú na serveri a v počítači užívateľa. Práca predstavuje najmä novú technológiu JavaFX určenú na vývoj RIA aplikácií, jej architektúru, možnosti, výhody, tvorbu grafického užívateľského prostredia a programovací jazyk JavaFX Script vyvinutý pre túto platformu. Jedným z výstupov je aj vlastná aplikácia na správu úloh a iných poznámok so zaujímavou funkcionalitou merania času a práce s dátami. Zdrojový kód a významné procesy sú podrobne zdokumentované. Dáta z aplikácie sa ukladajú na vzdialený server, kde je umiestnená aj vlastná webová stránka projektu so všetkými výsledkami práce na diplomovom projekte.
Key words:webová aplikácia, JavaFX, Vývoj webových aplikácií

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited