Jan 23, 2020   9:28 p.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Academic information system based on platform J2EE
Written by (author): Ing. Juraj Vlk
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Vladislav Novák
Opponent:Ing. Martin Foltin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Akademický informačný systém založený na platforme J2EE
Summary:Vývoj rozsiahlych softvérových aplikácií je v súčasnej dobe pomerne zložitý proces, ktorý definujú rôzne postupy a metodiky popísané v mnohých príručkách softvérového inžinierstva. V práci bude dodržaný základný postup vývoja informačných systémov od analýzy požiadaviek cez návrh funkcionality a užívateľského rozhrania až po čiastočnú implementáciu riešenia. Samotnému návrhu systému predchádza analýza súčasného stavu na poli akademických informačných systémov používaných v Českej republike a na Slovensku. Cieľom tejto práce nie je vyvinúť kompletný systém, ktorý bude hneď reálne použiteľný v praxi, ale motivovať čitateľa k hlbšiemu záujmu o vývoj rozsiahlych informačných systémov na báze jazyka Java špeciálne zameraných pre akademickú obec.
Key words:Informačný systém, Java, J2EE

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited