Feb 28, 2020   7:22 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Conversion of the industrial hall no.6 "Matador" in to the Centrum of fine arts
Written by (author): Ing. arch. Iveta Ostrowska
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Opponent:Ing. arch. Matej Siebert, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konverzia objektu č. 6 bývalej továrne Matador na centrum múzických umení
Summary:ABSTRAKT Diplomová práca sa zaoberá konverziou Výrobnej haly číslo 6 v areáli továrne Matador v rozsahu urbanisticko-architektonickej štúdie. Ide o lokalitu s veľkým potenciálom. V diplomovej práci je navrhnutá konverzia, pamiatková obnova, prestavba a dostavba príslušných objektov. Objekt Výrobná hala číslo 6 je v procese návrhu za národnú pamiatku. Navrhovaná rekonštrukcia a konverzia objektu sa nachádza v pôdorysnej stope pôvodnej výrobnej haly. Tvar, výraz a stavebné prvky vychádzajú z priemyselného objektu, pričom reflektujú požadovanú zmenu určenia. Navrhovaná zmena vychádza z potreby začleniť areál do urbanistického celku a umožniť tak obyvateľom prislúchajúcej mestskej časti Petržalka aktívne využívanie rozsiahleho územia s potenciálom vytvárať kultúrne centrum mestskej časti, či zóny . Objekt bývalej továrne Matador, konkrétne Výrobná hala číslo 6 sa po konverzii stane Centrom múzických umení s Koncertnou sálou s kapaciou takmer 1000 miest a ďalšími náplňami spojenými s hudbou.
Key words:Továreň , Konverzia, Matador , Koncertná sála

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited