Dec 13, 2019   5:23 p.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Illumination of historical and modern dominants
Written by (author): Ing. Michal Kubinský
Department: Department of electrical power engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. František Krasňan, PhD.
Opponent:Ing. Anton Rusnák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Iluminácia historických a moderných dominánt
Summary:Cieľom práce bolo spracovať všeobecnú teóriu osvetľovania objektov, popísať súčasné techniky osvetľovania moderných a historických dominánt na príklade projektov zrealizovaných na Slovensku a v zahraničí a vytvoriť vlastný návrh osvetlenia vybranej dominanty. V prvej kapitole sú uvedené základy, zásady a pravidlá osvetľovania najčastejšie osvetľovaných typov objektov. V druhej kapitole sú spomenuté základné parametre svietidiel používaných v osvetlení a vizualizácie ich svetelných stôp, znalosť ktorých napomáha pri výbere vhodného typu svietidla pri projektovaní osvetlenia. Tretia kapitola je zameraná na teoretickú analýzu rôznych techník osvetľovania zrealizovaných projektov na Slovensku a v zahraničí. Význam štvrtej kapitoly spočíva vo vytvorení vlastného návrhu osvetlenia. Vytvorený návrh poukazuje na možný spôsob osvetlenia historickej dominanty použitím moderných LED svetelných zdrojov s možnosťou realizácie viacerých farebných variácii.
Key words:pravidlá osvetľovania, osvetľovanie, techniky osvetľovania, osvetľovacie zariadenia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited