Mar 29, 2020   2:42 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:servo with synchronous motor
Written by (author): Ing. Rastislav Mikula
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Richard Tesár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Servosystém so synchrónnym motorom
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnutie servopohonu so synchrónnym motorom typu T56SR0.5 s meničom typu UNIDRIVE SP 1401 pre aplikácie, pri ktorých sú obmedzenia uhlovej rýchlosti v automatizácii ako je rezanie vodným lúčom po zadanej dráhe, laserom a iné. Táto práca sa zaoberá charakteristikou synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi (SMPM), ich využitím a návrhom koncepcie a štruktúry riadenia zrealizovaného servopohonu. Bližšie sa venuje návrhu dynamického riadenia SMPM na princípe vektorového riadenia. Je tu podrobný návod na vytvorenie generátora momentu, regulátora polohy, ako aj návrh dopredného Master -- Slave riadenia žiadanej polohy. Stručne sú popísané možnosti zapojenia daného meniča typu UNIDRIVE SP 1401 spolu s motorom typu T56SR0.5 a možnosti jeho pracovných režimov. Hlavnou myšlienkou tejto práce je navrhnutie polohového servosystému, ktorý bude pracovať presne pri nízkej uhlovej rýchlosti na zrealizovanom servosystéme.
Key words:synchrónny motor, generátor momentu, regulátor polohy, dynamické riadenie, dopredné riadenie, servopohon

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited