Jan 24, 2020   6:58 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Electro spark deposition of functional layers
Written by (author): Ing. Miroslav Huťka
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ELEKTROISKROVÉ NANÁŠANIE FUNKČNÝCH VRSTIEV
Summary:Práca sa zaoberá teóriou procesu elektroiskrového nanášania, popisom vlastného procesu nanášania a aplikáciami ESD (Electro Spark Deposition) v priemyselnej praxi. Ďalej sú uvedené výsledky ESD procesu nanášania tvrdokovovej WC-Co6 vrstvy na substrát zliatiny Al 7075, rýchlo reznej nástrojovej ocele HSS 6-5-2, tvrdokovu WC-Co8, medi, Inconellu 713 LC, uhlíkovej ocele 11 373 a antikoróznej ocele 17 248. Kvalita vrstvy WC-Co6 na uvedených substrátoch a jej prechod do substrátu bol komplexne hodnotený na základe štruktúrnych analýz a merania tvrdosti. Ukázalo sa, že rozhranie vrstva-substrát má difúzny charakter. Okrem uvedeného boli sledované základné technologické parametre ESD procesu, itenzita elektrického výboja a jeho frekvencia na vlastnosti pripravených vrstiev.
Key words:Elektroiskrové nanášanie, WC-Co6 vrstva, substráty, zliatina Al 7075, technologické parametre ESD procesu, depozitná elektróda, rýchlorezná nástrojová oceľ HSS 6-5-2, tvrdokov WC-Co8, meď, Inconell 713 LC, uhlíková oceľ 11 373, antikorózna oceľ 17 248

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited