Jul 2, 2020   8:41 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
environmental information center
Written by (author):
Department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Tomáš Macháč
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Centrum ekologickej výchovy, lokalita Trenčín
Summary:
Ekologicko informačné centrum má slúžiť ako stredisko výchovy nielen žiakov podobného zamerania, ale aj ako informačne stredisko pre široku verejnosť, pre implementáciu nových technológií do praxe. Návštevník okrem stálej "expozície", kt. tvoria praktický využivané solárne panely, integrované fotovoltaické články, trombeho stena, tepelné čerpadlo, môže vstredisku vidieť použitie alternatívnych stavebných materiálov v praxi, použitie koreňovej čističky, aplikáciu zelenejstrechya steny na drevenej konštrukcií budovy. Priestor ekologického informačného centra by mal byť miestom, kde návštevnívci nájdu oddych po športe v prírode a zároveň sa, nie násylnou formou oboznámia s novými technologiami v oblasti alternatívnych zdrojov energie, alternatívnych stavebných materiálov a ostatných zelených technológií.
Key words:centrum, ekológia, technológia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited