Apr 7, 2020   10:29 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:International Museum of Volcanoes , Lanzarote
Written by (author): Ing. arch. Miloš Gumulák
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.
Opponent:Ing. arch. pavel suchánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:International Museum of Volcanoes , Lanzarote
Summary:Témou diplomovej práce bolo navrhnúť múzeum sopiek v národnom parku Timanfaya, na ostrove Lanzarote. Cieľom zadania bolo vytvoriť architektonický priestor, ktorý by najlepšie odprezentoval činnosť sopiek a sopky samotné a súčasne zapadol do prírodného priestoru národného parku. Ten sám je ukážkovou knihou geológie a sopečnej činnosti. Národný park vznikol ako výsledok mohutnej sopečnej činnosti na ostrove a vytvoril tak povrch pripomínajúci planétu Mars. Dôležitou výzvou a cieľom práce bolo navrhnúť budovu sebestačnú po stránke energetickej, vodného hospodárstva, využitia odpadu. Tento cieľ sa však nepodarilo úplne dosiahnuť. Okrem výstavných priestorov, mala budova, podľa zadania, obsiahnuť aj konferenčné centrum, stravovanie pre turistov, obchodík so suvenírmi a vyhliadku. Všetky tieto časti navrhovaná budova obsahuje.
Key words:múzeum, sopka, podzemná architektúra, výstavný priestor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited