28. 1. 2020  20:26 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie bioplynu v palivových článkoch
Autor: Ing. Adam Ďurica
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Oponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie bioplynu v palivových článkoch
Abstrakt:SÚHRN ĎURICA, Adam: Využitie bioplynu v palivových článkoch. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Vedúci bakalárskej práce: Ing. Tomáš Boleman- Trnava: MTF STU, 2009/2010. 53 s. Kľúčové slová : Palivový článok, bioplyn, projekt Hybridný elektrický zdroj Palivový článok je elektrochemické zariadenie schopné premieňať potenciál energie obsiahnutej v chemickom palive na elektrickú energiu a teplo. Práca sa zaoberá v prvom rade bioplynom ako palivom pre palivové články, skúma jeho zloženie, vlastnosti, úpravu a samotné použitie ako paliva pre palivové články. Ďalej práca vysvetľuje všeobecný princíp fungovania palivového článku a podáva informácie o všetkých dostupných typoch palivových článkov. V praktickej časti je v úvode opísaný projekt HEZ, jeho ciele. Jedným z cieľom je zhotovenie prototypu zariadenia na výrobu bioplynu.. Keďže palivový článok je súčasťou prototypu, v práci je popísaná priama účasť na projekte súvisiaca s výberom konkrétneho palivového článku na základe získaných informácií pre projekt s ohľadom na veľkosť projektu a bezpečnosť.
Klíčová slova:palivový článok, bioplyn, projekt Hybridný elektrický zdroj

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně