Feb 29, 2020   1:15 p.m. Radomír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of biogas in Slovakia
Written by (author): Ing. Monika Bobušová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Opponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie bioplynu na Slovensku
Summary:Táto práca je pohľadom do problematiky primárnych energetických zdrojov a vyzdvihuje potrebu integrovania využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne bioplynu, do spoločnosti. V teoretickej časti sú tiež opísané základné charakteristiky bioplynu, jeho výroba, spracovanie a využitie v praxi. Ďalším bodom práce je opis samotnej bioplynovej stanice, jej prvkov, technológie a princípu fungovania, ale aj porovnanie výhod a nevýhod. V praktickej časti sú informácie o platnej legislatíve na Slovensku, vrátane najdôležitejších dokumentov, ktorých ciele sa stali záväznými naším členstvom v Európskej únii. V závere praktickej časti práce je sformulované využitie bioplynu v poľnohospodárskych bioplynových staniciach. Sú tu tiež pomenované bariéry a potrebné opatrenia, pre rozvoj využívania bioplynu na Slovensku.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, biopalivá, bioplyn, bioplynová stanica, anaeróbna fermentácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited