20. 1. 2020  21:32 Dalibor
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie bioplynu na Slovensku
Autor: Ing. Monika Bobušová
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Oponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie bioplynu na Slovensku
Abstrakt:Táto práca je pohľadom do problematiky primárnych energetických zdrojov a vyzdvihuje potrebu integrovania využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne bioplynu, do spoločnosti. V teoretickej časti sú tiež opísané základné charakteristiky bioplynu, jeho výroba, spracovanie a využitie v praxi. Ďalším bodom práce je opis samotnej bioplynovej stanice, jej prvkov, technológie a princípu fungovania, ale aj porovnanie výhod a nevýhod. V praktickej časti sú informácie o platnej legislatíve na Slovensku, vrátane najdôležitejších dokumentov, ktorých ciele sa stali záväznými naším členstvom v Európskej únii. V závere praktickej časti práce je sformulované využitie bioplynu v poľnohospodárskych bioplynových staniciach. Sú tu tiež pomenované bariéry a potrebné opatrenia, pre rozvoj využívania bioplynu na Slovensku.
Klíčová slova:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, biopalivá, bioplyn, bioplynová stanica, anaeróbna fermentácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně