Feb 28, 2020   1:20 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Teacher Self- reflaction
Written by (author): Bc. Hana Chovanová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sebareflexia učiteľa
Summary:Rozhodnutím pre výber témy bol význam sebareflexie učiteľa ako prostriedku skvalitňovania jeho práce. V bakalárskej práci sme spracovali súčasný stav skúmanej problematiky a zisťovali sme ako aktívne vykonávajú učitelia vybraných stredných odborných škôl sebareflexiu svojej pedagogickej práce. Výsledky boli získavané formou prieskumu s použitím dotazníkov určených pre učiteľov a majstrov odborného výcviku. Prieskumom sme zistili, že učitelia vybraných stredných odborných škôl vykonávajú sebareflexiu najčastejšie po každom vyučovacom dni, prípadne počas vyučovania a podľa väčšiny respondentov, prostredníctvom neustálej snahy o priblíženie sa k žiakovi, prispieva sebareflexia k zdokonaľovaniu učiteľskej profesie.
Key words:sebareflexia, osobnosť, učiteľ

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited