Dec 15, 2019   5:31 a.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conflicts and their solution in interaction between technical studies teacher and student
Written by (author): Bc. Viliam Spasič
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Gergelová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konflikty a ich riešenie v interakcii učiteľ odborných predmetov a žiak
Summary:Bibliografická identifikácia: Spasič Viliam Konflikty a ich riešenie v interakcii učiteľ odborných predmetov a žiak Bakalárska práca Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD. Bakalársky stupeň Trnava, 2010 Počet strán práce 54 Kľúčové slová: konflikt, učiteľ odborných predmetov, žiak, riešenie konfliktov Moja bakalárska práca analyzuje problematiku konfliktov v medziľudských vzťahoch z hľadiska poznatkov v študijných materiáloch. Z praktického aspektu skúma konflikty prebiehajúce medzi učiteľom odborných predmetov a žiakmi na strednej odbornej škole. Cieľom bakalárskej práce bolo preskúmať názory žiakov na konflikty vo vzájomnej interakcii a na príčiny vzniku konfliktov. Ďalej nás zaujímali názory žiakov na spôsob vyriešenia konfliktov a na ich správnosť a účinnosť, pričom sme porovnávali názory žiakov prvého a štvrtého ročníka. V praktickej časti práce sme na zistenie potrebných informácií využili metódu dotazníka. Vlastná práca je okrem použitej prieskumnej metódy doplnená aj vlastnými skúsenosťami. Podľa výsledkov prieskumu väčšina žiakov pripúšťa vlastnú zodpovednosť za vznik konfliktov, hoci štvrtina opýtaných žiakov identifikovala učiteľa ako pôvodcu konfliktu. Ako najvýznamnejší dôvod vzniku konfliktov uvádzajú rozdielnosť názorov a prísnosť učiteľa. Polovica žiakov považuje riešenie konfliktu za nespravodlivé. Podľa nich ovplyvňuje jednanie učiteľa so žiakom, ich vzájomný vzťah, pričom má negatívny dopad na celkovú atmosféru v triede. V závere práce sme uviedli odporúčania ako zlepšiť reálnu situáciu v oblasti konfliktov na strednej škole, ktoré by mohli priniesť pozitívny účinok v porovnaní s pôvodným stavom.
Key words:učiteľ odborných predmetov, žiak, konflikt

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited