Oct 31, 2020   3:23 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The use of shaped tools in the manufacture of lathes needle roller bearings.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Lucia Ploskuňáková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie tvarových sústružníckych nožov pri výrobe ihlových ložísk
Summary:
Táto bakalárska práca zahŕňa využitie monolitných tvarových sústružníckych nožov zo spekaného karbidu vyrábaných práškovou metalurgiou pri výrobe ihlových ložísk. Sú tu obsiahnuté hlavné charakteristiky ako je sústruženie, hlavné rozdelenie sústruhov, základné vzorce na výpočet reznej rýchlosti, rýchlosť posuvu, prierezu triesky atď. Ďalej sú v práci spomenuté základné uhly sústružníckeho noža, kinematika rezného procesu, upínanie nástrojov a druhy rezných kvapalín. Práca obsahuje súčasný stav v podniku INA Skalica s.r.o.. Opisom aj graficky sú znázornené všetky používané druhy sústružníckych nožov ako sú KTP, zarovnávcí nôž, hranové nože a upichovacie nože. Je tu vysvetlené sústruženie metódou 1x3 a výroba ihlového ložiska KI F. Súčasťou práce je percentuálne zhodnotenie využitia strojov pri použití povlakovaných a nepovlakovaných sústružíckych nožov a porovnanie povlakovaných monolitných sústružníckych nožov s vymeniteľnými reznými doštičkami.
Key words:
sústružnícky nôž, ihlové ložisko, vymeniteľná rezná doštička, prášková metalurgia, povlakovanie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited