Oct 31, 2020   3:17 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Summary of modern cutting materials for high performance cutting
Written by (author):
Ing. Roman Mackura
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Súhrn moderných rezných materiálov pre vysoké výkony rezania
Summary:
Cieľom predkladanej bakalárskej práce je súhrn najpoužívanejších rezných materiálov, ich chemické zloženie, optimálne použitie, prehľad vlastností vplývajúcich na rezné výkony, ale tiež zhrnutie ich doterajšieho rozvoja i súčasné trendy vývoja tenkých povrchových vrstiev aplikovaných na rezné nástroje v procese obrábania. Charakterizujem materiály známe už mnoho rokov, ktoré sú napriek tomu v neustálom vývoji. Práca obsahuje množstvo obrázkov s porovnaním rôznych závislostí jednotlivých komponentov na pracovné podmienky, rezných nástrojov i mikroštruktúr. Materiálová skladba, vplyv vlastností v procese rezania, využitie v praxi, ale i výroba sú hlavnou náplňou rozboru jednotlivých materiálov. Analyzujem taktiež konvenčné povlaky typu TiC, TiN, Al2O3, TiCN, ich základné charakteristiky a vzájomné porovnanie, ale najmä mnoho trendov, ako multivrstvové systémy a nanokompozitné vrstvy, diamantové a im podobné povlaky.
Key words:
vlastnosti materiálov, povlakovanie, rezné materiály

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited